Zakończenie projektu Małopolskie Talenty


Dobiega końca okres realizacji dwóch projektów edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice w partnerstwie z Miastem Gorlice. Projekt nr RPMP.10.01.05-12-0209 „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat gorlicki” oraz projekt nr RPMP.10.01.05-12-0207 "Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – powiat gorlicki” realizowane były od 1 września 2017 roku do 31 maja 2019 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, gdzie utworzono Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Każdy z projektów składał się z dwóch edycji.  W obu projektach i edycjach, łącznie uczestniczyło 384 uzdolnionych uczniów z terenu powiatu gorlickiego – z gmin: Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Biecz, Gmina Bobowa, Gmina Łużna, Gmina Moszczenica, Gmina Ropa, Gmina Uście Gorlickie.

Na zakończenie każdej edycji, Biuro Merytoryczne projektu „Małopolskie Talenty”, organizuje w Nowym Sączu Forum Młodych Talentów. Jego celem jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi, nauczycielami, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych.

Forum stanowi podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. W czasie spotkania, które odbyło się 29 maja br. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu zostały również ogłoszone wyniki Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ, a nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom wręczono wartościowe nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  Na Forum Lidera projektu – Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice reprezentowały: Prezes Sabina Kurzawa oraz Wiceprezes Renata Dulęba. W imieniu Burmistrza Gorlic Rafała Kukli w spotkaniu uczestniczył Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, w  tegorocznym również dzieci i młodzież z CWUZ w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 Gorlicach uzyskały znaczną ilość nagród i wyróżnień – aż 11 projektów edukacyjnych zostało wysoko ocenionych i nagrodzonych.

Były to:

W pierwszym etapie edukacyjnym:

 1. Przedmiot: Przedsiębiorczość, projekt pt. „Chcę pozostać sobą – jak media i reklamy wpływają na nasze życie?”, nagrodzono 15 uczniów
 2. Przedmiot: Matematyka, projekt pt. „W jaki sposób zaprojektować mozaikę z płytek, aby była prosta w wykonaniu i efektownie pokryła daną powierzchnię?”, nagrodzono 16 uczniów
 3. Przedmiot: Język angielski, projekt pt. „Przepisy z innych stron świata – jak wpływają na naszą kuchnię?”, wyróżniono 16 uczniów
 4. Przedmiot: Matematyka, projekt pt. „Jak można wykorzystać bryły złożone do tworzenia ciekawych budowli w naszym mieście?”, wyróżniono 15 uczniów
 5. Przedmiot: Technologie informacyjno-komunikacyjne, projekt pt. „Jak promować swoje zainteresowania w XXI wieku?”, wyróżniono 16 uczniów


W drugim etapie edukacyjnym:

 1. Przedmiot: Przedsiębiorczość, projekt pt. „Jak wykorzystać swoją przedsiębiorczość, aby pomóc zaspokoić potrzeby innych ludzi w naszej lokalnej społeczności?”, nagrodzono 15 uczniów
 2. Przedmiot: Język angielski, projekt pt. „Jak zmieniały się trendy w modzie na przestrzeni 100 lat?”, nagrodzono 13 uczniów
 3. Przedmiot: Język angielski, projekt pt. „Co w naszym regionie warto pokazać turystom?”, wyróżniono 16 uczniów
 4. Przedmiot: matematyka, projekt pt. „Jaki jest wpływ niektórych liczb na życie człowieka?”, wyróżniono 16 uczniów
 5. Przedmiot: matematyka, projekt pt. „Jak przygotować i przeprowadzić matematyczną grę terenową?”, wyróżniono 16 uczniów
 6. Przedmiot: Technologie informacyjno-komunikacyjne, projekt pt. „Jak nowocześnie promować zabytki kultury?”, wyróżniono 16 uczniów


Nagrodzeni uczniowie otrzymali tablety oraz pen-drive’y a wyróżnieni – dyski zewnętrzne i pen-drive’y. Upominki uzupełniały gadżety promujące Województwo Małopolskie. GRATULUJEMY !!

Ostatnim elementem dwóch projektów realizowanych w ramach Małopolskich Talentów w Gorlicach było uroczyste zakończenie edycji 2018/2019, które odbyło się w sali Domu Weselnego „Podzamcze” w Gorlicach. Spotkanie dla uczniów I etapu edukacyjnego miało miejsce 5 czerwca br., a dla II etapu – 6 czerwca br. W spotkaniu uczestniczyły władze Stowarzyszenia – Prezes Sabina Kurzawa oraz Wiceprezes Renata Dulęba, natomiast Miasto Gorlice reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz.

Podczas spotkań podsumowano projekt, a uczestnicy przedstawili nagrodzone na Forum Młodych Talentów w Nowym Sączu projekty edukacyjne, a Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice wręczył pamiątkowe certyfikaty ukończenia zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach. Podziękowania, gratulacje i życzenia dobrych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, a później zawodowej przekazane przez Zastępcę Burmistrza zakończyły część oficjalną spotkania. Pyszne lodowe puchary, rozmowy i żarty towarzyszyły zebranym do końca tego sympatycznego spotkania.

W imieniu realizatorów projektu – Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Wsi Dominikowice oraz Miasta Gorlice składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację dwóch projektów „Małopolskie Talenty” dla I oraz II etapu edukacyjnego w powiecie gorlickim, a szczególnie nauczycielom prowadzącym zajęcia zarówno z kompetencji przedmiotowych, jak i ponadprzedmiotowych w obu edycjach projektów oraz uczestnikom – dzieci i młodzieży z kilkudziesięciu szkół z terenu ośmiu gmin powiatu gorlickiego. Życzymy dalszych sukcesów, realizacji założonych planów, dobrego zdrowia i wiele uśmiechu na co dzień.

Galeria zdjęć poniżej.

GALERIA