V Posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów

14 maja odbyło się V Posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów. W obradach, które miały miejsce w Gorlickim Klubie Seniora, w imieniu Burmistrza Rafała Kukli udział wziął jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.

Obecni byli także Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Joanna Bubak i Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Jerzy Knot.

Podczas obrad omówione zostały m.in. informacje ze spotkania Sieci Rad Seniorów Krakowie, a także organizacja pięcioboju dla seniorów, który planowany jest w okresie wakacji na terenach OSiR.

Wysłuchano również odpowiedzi Burmistrza Miasta Gorlice na wnioski zgłoszone podczas poprzedniego posiedzenia Gorlickiej Rady Seniorów, a także zgłoszono nowe postulaty związane z funkcjonowaniem Gorlickiego Klubu Seniora.

Tagi