Gorlickie dzieci uczą się szybkiego czytania

Blisko 120 dzieci z gorlickich Miejskich Zespołów Szkół poznaje innowacyjne techniki szybkiego czytania i uczenia się, sztuki koncentracji, nielinearnego sposobu notowania oraz organizacji nauki. Zajęcia odbywają się w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski na 2018 r.

Projekt pn. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania, kładzie nacisk na rozwinięcie umiejętności szybszego czytania ze zrozumieniem i usprawnienie procesu zapamiętywania informacji zawartych w tekście - dzięki poznanym technikom pamięciowym. Zastosowane metody i ćwiczenia mają zmotywować uczniów i ukierunkować ich na ustanawianie celów: doskonalenie umiejętności szybkiego czytania, koncentracji, zrozumienia, tworzenia notatek, stosowania poznanych technik pamięciowych.