Bezpieczeństwo a edukacja w szkole i przedszkolu - konferencja

24 października w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna pn. „Bezpieczeństwo a edukacja w szkole i przedszkolu”.

Konferencja skierowana była do nauczycieli, wychowawców przedszkolnych, pedagogów, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz osób zajmujących się profilaktyką. Mottem przewodnim konferencji było hasło „Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem”.

Konferencję otworzył w imieniu Burmistrza Gorlic Rafała Kukli Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Aleksander Augustyn.

W kolejności wystąpili ze swoimi  prelekcjami:

  • Tomasz Gubała – profilaktyk, autor i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w panelu pt. - Relacje i bezpieczeństwo-czyli jak wzmacniać autorytet nauczyciela w kontekście Projektu „Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem”.
  • Starszy aspirant sztabowy Grzegorz Szczepanek – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- Działania edukacyjne Policji w zakresie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu i Miasta Gorlice, ( m.in. zagrożenia w ruchu drogowym z uwzględnieniem wypadków  spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców).
  • mgr Grażyna Skrzekucka-Centrum Pozytywnej Edukacji- trener międzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego – (Rekomendowane programy profilaktyczne w przedszkolach i szkołach).
  • dr Karolina Kmiecik – Jusięga - Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademia Ignatianum –Wychowanie do bezpieczeństwa w kontekście profilaktyki integralnej.


W ramach tzw. dobrych praktyk uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć bajkę profilaktyczną „Calineczka” w wykonaniu przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach. Przedstawienie wyreżyserowały wychowawczynie Iwona Margańska oraz  Katarzyna Trzaskoś. Puentą bajki było hasło „Kierowco - promil nie jest przyjacielem tylko do złego kusicielem”. Mali aktorzy otrzymali ogromne bisy od publiczności za profesjonalne wykonanie bajki.

Natomiast Agata Jamro z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 przedstawiła prezentację dot. realizacji Programu „Przyjaciele  Zippiego” w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Agata Jamro otrzymał z rąk Grażyny Skrzekuckiej  medal za aktywne wdrażanie Programu  Przyjaciele  Zippiego.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 nauczycieli i pedagogów z terenu Miasta Gorlice, powiatu gorlickiego oraz nowosądeckiego.

Wydarzenie zorganizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 r".

Organizator: Burmistrz Miasta Gorlice, Fundacja Collegium Progressus, GCK Gorlice, Komenda  Powiatowa Policji w Gorlicach.