Ostrzeżenie przed oszustami!

W ostatnim czasie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, docierają niepokojące sygnały o OSZUSTACH podających się za pracowników socjalnych, odwiedzających mieszkańców miasta i żądających 30 zł za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby te wchodzą do mieszkań, podając się za pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, a tak naprawdę jest to kolejna metoda na wyłudzenie pieniędzy od starszych ludzi. Informujemy, że żaden pracownik socjalny, zatrudniony w jakiejkolwiek instytucji, nie ma prawa żądać zapłaty za sporządzenie wywiadu.

W przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, można skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. 18 352 05 10, aby sprawdzić tożsamość takiej osoby.

W związku z powyższym pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza osoby starsze samotnie mieszkające. W razie pojawienia się niepokojących sytuacji można także kontaktować się z  Komendą Powiatową Policji w Gorlicach pod nr tel. 18 35 48 201.

Andrzej Przybyłowicz
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach