Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami

8 października 2018 r. w Auli im. Prof. Andrzeja Bałandy w Nowym Sączu odbyła się Konferencja „Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami. Aspekty prawne i psychologiczne” zorganizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Małopolskim Oddziałem PFRON i Komenda Miejską Policji w Nowym Sączu. Gościem specjalnym spotkania była Pani Minister Józefa Szczurek - Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. Z ramienia PWSZ w Nowym Sączu w wydarzeniu uczestniczyli: dr Halina Potok-Prorektor ds. studenckich i kształcenia, doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy oraz Dyrektorzy Instytutów i studenci. Ze strony współorganizatorów w konferencji udział wzięli: Marta Mordarska dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. przedstawiciele służb mundurowych, Urzędu Miasta Nowego Sącza, Urzędu Miasta Gorlice, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach, samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, studenci. W konferencji  udział wzięło ponad 400 osób.

Dr Stefan Florek - wykładowca Instytutu Pedagogicznego,  omówił psychologiczne aspekty uzależnień. Ponadto w gronie prelegentów byli także funkcjonariusze Policji – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, asp. szt. Robert Bretner oraz asp. szt. Barbara Leśniak, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Policjanci podkreślali jakie zagrożenia niesie za sobą zażywanie dopalaczy oraz przedstawili działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Z kolei prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, Tomasz Gubała omówił ogromną rolę autorytetów w profilaktyce walki z dopalaczami. Podczas konferencji poruszona została tematyka szkodliwości działania dopalaczy i zagrożeń z tym związanych. W sposób szczególny zwrócono uwagę na łatwość dostępu do tych niebezpiecznych substancji i ich wpływu na układ nerwowy człowieka.

- Zatrucia dopalaczami kończą się często śmiercią lub wyrządzają potężne szkody w organizmie, dlatego ważny jest jednoznaczny przekaz dzisiejszej konferencji płynący zarówno od Ministerstwa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Małopolskiego Oddziału PFRON. Robimy wszystko by walczyć z dopalaczami, dlatego wszystkie instytucje prowadzą jednolitą kampanię w tym zakresie – powiedziała podczas briefingu prasowego Józefa Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko przybliżyła temat nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wśród prelegentów mówiących o substancjach psychoaktywnych, działaniach profilaktycznych i psychologicznych aspektach uzależnień byli przedstawiciele policji oraz PWSZ w Nowym Sączu.

Wydarzenie w auli Biblioteki PWSZ odbyło się z inicjatywy Marty Mordarskiej – dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON przy współpracy z partnerami Oddziału: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu oraz nowosądecką Policją.

Tekst i zdjęcia: www.pfron.org.pl, http://www.pwsz-ns.edu.pl

Tagi