Projekt „Gorlickie pływanie”

Urząd Miejski pozyskał kolejne środki na realizację programów skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego miasta! Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na realizację projektu „Gorlickie pływanie”.

Są to kolejne środki pozyskane w tym roku przez Urząd Miejski na organizację zajęć pozalekcyjnych - 5 stycznia br. informowaliśmy, że ponad 50 dzieci z gorlickich szkół nauczy się jeździć na nartach, dzięki dotacji z programu „Jeżdżę z głową”, a 9 lutego br., że aż 135 dzieci skorzysta z zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach  „Szkolnego Klubu Sportowego”.

W naszym mieście projekt „Gorlickie pływanie” realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 19 marca do 7 czerwca br. Program obejmie 120 uczniów z gorlickich szkół podstawowych z klas I-III i będzie prowadzony w obiekcie krytej pływalni „Fala” w Gorlicach. Jeden kurs składa się z 10 wejść na pływalnię dla 12 osobowej grupy, na 2 godziny lekcyjne (2x45 min.), w godzinach popołudniowych.

Projekt jest częścią ministerialnego programu „Umiem pływać”, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania” – mówi Burmistrz Rafał Kukla. Kondycja dzieciaków, zarażanie sportem i rozwijanie umiejętności i pasji to bardzo ważne aspekty, które programy takie jak np. "Gorlickie pływanie" doskonale rozwijają. Cieszę się, że najmłodsi gorliczanie skorzystają z tego projektu – dodaje.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,