Liczy się wiek, nie wygląd!

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje szeroko zakrojoną kampanię społeczną, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach kampanii, do sprzedawców napojów alkoholowych z punktów na terenie całej Polski, trafią materiały edukacyjne (plakaty, naklejki, ulotki). Zrealizowana zostanie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, którego celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja społeczna z udziałem wolontariuszy - Ambasadorów Kampanii, którzy w swoich społecznościach lokalnych odbędą szereg wizyt w sklepach. W czasie tych spotkań, wolontariusze przeprowadzą rozmowy z kierownictwem sklepu oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

Wierzymy, że akcja przeprowadzona przez Stowarzyszenie DIAKONIA, przyniesie wymierne efekty i pomoże ograniczyć problem powszechnego łamania prawa w zakresie sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia. Biorąc pod uwagę fakt, że rok 2018 jest rokiem Troski o Trzeźwość Narodu, takie działanie jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne! Jak wynika bowiem z badań ESPAD, blisko połowa 15-latków oraz 17- latków uznała, że piwo jest bardzo łatwe do zakupienia!

Celem kampanii Stowarzyszenia DIAKOMIA, jest doprowadzenie do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w zakresie uszczelnienia przepisów dotyczących sprawdzania wieku osób zakupujących napoje alkoholowe.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym biuro@maszplyw.org lub pod numerem telefonu 505 968 086. Program finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016 – 2020.

Tagi