"SMOK" w Gorlicach

Miasto Gorlice oraz Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 realizują w 2017 roku Program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) dla chłopców.

Ośrodek Koszykówki powstał w ramach Programu „SMOK” na podstawie zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”, które zostało powierzone Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Główne cele programu:
1. Przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci i młodzieży uczestniczących w realizacji Programu.
2. Nauka i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.
3. Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do koszykówki.
4. Doskonalenie nauczycieli W.F., instruktorów i trenerów.
5. Podniesienie poziomu organizacyjnego i szkoleniowego klubów.
6. Organizacja masowych imprez koszykarskich.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki.