"SMOK" w Gorlicach

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Polskim Związkiem Koszykówki a Miastem Gorlice został utworzony Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) w ramach Programu „SMOK”, na podstawie powierzonego PZKosz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”.

Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach Programu są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi, nieodpłatnymi, przeprowadzane w pełnym wymiarze w 2018 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i częściowo w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach w grupach dla klas IV, V i VI szkół podstawowych.

Koszty realizacji programu pokrywa z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki Polski Związek Koszykówki, a miasto Gorlice udostępnia na realizację programu obiekty sportowe.

Realizacje programu pozwoli  na stworzenia zaplecza dla gorlickich klubów sportowych.