Wyniki wyborów do Zarządów Osiedli

W terminie od 18 marca do 12 kwietnia br., na terenie Gorlic odbyły się wybory na Przewodniczących oraz Członków Zarządów Osiedli.

W drodze głosowania mieszkańcy wybrali następujących Przewodniczących, na kolejne 5 lat:

1. Zarząd Osiedla Nr 1 „Starówka” – Marian Puchajda

2. Zarząd Osiedla Nr 2 „Magdalena” – Michał Jurczyk

3. Zarząd Osiedla Nr 3 „Kromera” – Halina Kordyl

4. Zarząd Osiedla Nr 4 „Mariampol” – Danuta Brach

5. Zarząd Osiedla Nr 5 „Młodych” – Małgorzata Miękisz-Müller

6. Zarząd Osiedla Nr 6 „Zawodzie” – Beata Kalisz

7. Zarząd Osiedla Nr 7 „Sokół” – Łukasz Wojnarski

8. Zarząd Osiedla Nr 8 „Korczak” – Malwina Padoł

9. Zarząd Osiedla Nr 9 „Górne” – Czesław Sikora

10. Zarząd Osiedla Nr 10 „Skrzyńskich” – Antoni Kukla

11. Zarząd Osiedla Nr 11 „Łysogórskie” – Edward Marek

12. Zarząd Osiedla Nr 12 „Krasińskiego” – Agnieszka Pastuszak

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności wszystkim mieszkańcom uczestniczącym w wyborach, oraz dotychczasowym Zarządom. Nowo wybranym, jak i tym, którzy rozpoczynają kolejną kadencję, serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności oraz dużo siły do działania!

Fotografie: Beata Mikruta-Kawa