II Sesja Rady Miasta Gorlice

Relacja na żywo z II sesji Rady Miasta Gorlice.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:
1. Otwarcie sesji i odczytanie porządku obrad.   
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad I sesji Rady Miasta.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Małastowie
  • w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Gorlicach
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Miasta Gorlice
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania pn. "Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim" współfinansowanego ze środków Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu grantowego na przeprowadznie szkoleń komputerowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Miasta Gorlice finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Gorlice w latach 2019-2021
  • w sprawie zmiany budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice

4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Tagi